A qui pertany la Sagrada Família?

Descarregar documents

Segur que a vostè li sembla una pregunta improcedent i contestaria sens dubte que la Sagrada Família pertany a la diòcesi de Barcelona, és clar.
Val dir que a hores d’ara no s’equivocaria, el propietari és la DIÒCESI DE BARCELONA-ESGLÉSIA CATÒLICA segons s’indica al registre de la propietat de 26 setembre de 1994, però és necessari indicar que originalment es tractava d’una església privada que pertanyia a Josep M. Bocabella, el seu promotor.
Doncs bé, una acta notarial, inèdita fins ara, ens permet saber que Bocabella va renunciar a la seva propietat per a ell i pels seus descendents. Aquesta renúncia va permetre la diòcesi fer-se amb l’edifici el 1994.

Acta notarial 30 juny 1890, arxiu històric del Notariat, on es veu que la Sagrada Família estava a nom personal de Bocabella.

… varios de los cuentas relativos a dichas obras han sido extendidas en su número particular (Bocabella) y aparecen pagadas por él…

Acta notarial 30 juny 1890, arxiu històric del Notariat, on Bocabella renuncia a la propietat de la Sagrada Família.

… que en consecuencia se obligan por sí y por sus sucesoras a no reclamar ni pretender reintegro de cantidades invertidas en ellas, ni derechos de propiedad a su favor…

Registre de la propietat de 26 set 1994 on la Sagrada Família passa a possessió de la diòcesi de Barcelona.

… DON JOSÉ Mª BOCABELLA se dueño de esta finca…
… la Asociación de Devotos de San José carece de personalidad jurídica….
… En su virtud INSCRIBO el dominio de esta finca en favor de la «IGLESIA CATÓLICA-ARCHIDIÓCESIS DE BARCELONA»

Però el més sorprenent d’aquesta petita història sobre qui és el propietari de la Sagrada Família és descobrir que la renúncia de 1890 de Josep M. Bocabella va ser resultat de les pressions que l’impressor va rebre des de la mateixa diòcesi.

Expedient de la diòcesi de març 1893

… que después de no pocas diligencias e instancias por Nuestra parte (diócesis) conseguimos por fin que D. José Mª Bocabella[…] firmase los trámites en que se obligan por sí y sus sucesores a no reclamar derechos de propiedad…