Donya Isabel

Documents de la investigació.

La llegenda explica que una dona es va presentar a Gaudí per costejar una capella de la petita església que s'estava construint als afores de Barcelona. Incomprensiblement, l'arquitecte va rebutjar l'oferiment i anys més tard va ser destinatari de l'herència de la senyora, una fortuna que li va permetre convertir la vulgar església del Poblet en una de les meravelles de la humanitat.

Ningú ha aconseguit posar cognom a l'enigmàtica Isabel, encara.

Fou el 26 de març la data en què vaig revelar la identitat de la dona sense la qual no existiria la Sagrada Família: Isabel Bolet i Vidiella. Després de 130 anys d'intents, aquest va ser el moment històric:

The legend explains that a woman presented herself to Gaudí to pay for a chapel in the small church that was being built on the outskirts of Barcelona. Incomprehensibly, the architect rejected the offer and years later was the recipient of the lady’s inheritance, a fortune that allowed him to turn the vulgar church of Poblet into one of the wonders of humanity.

No one has managed to give the enigmatic Isabel a surname, yet.