L'arxiu Isabel

Isabel’s files

Descàrrega del treball d'investigació
(Català)(Castellano)

Estos son los documentos que demuestran que la mítica Isabel que facilitó la construcción de la Sagrada Família se llamaba Isabel Bolet i Vidiella.

Those files demonstrate that the mythical Isabel who easy the construction of the Sagrada Família was called Isabel Bolet i Vidiella.