JOAQUIM ALMEDA I ROIG

Joaquim Almeda i Roig, 1843-1915, La Selva de Mar.
Memorial Joaquim Almeda a La Selva de Mar.
Memorial to Joaquim Almeda in La Selva de Mar.
Història de Joaquín Almeda explicada per Joan Matamala en el seu llibre 'Mi itinerario con el arquitecto'.
History of Joaquín Almeda explained by Joan Matamala in his book ‘Mi itinerario con el arquitecto‘.
Portal de l'Àngel 24, despatx de Joaquín Almeda.
Portal del Ángel 24, Joaquín Almeda’s office.