La tomba d'Isabel i Ignasi a Piera

The tomb of Isabel and Ignasi in Piera

Foto Julià Bretos
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Descansi en pau la meva dama. Foto Julià Bretos.
Rest in peace my lady. Photo Julià Bretos.