La tumba de Isabel e Ignasi en Piera

The tomb of Isabel and Ignasi in Piera

Foto Julià Bretos
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Foto Julià Bretos.
Descanse en paz mi dama. Foto Julià Bretos.
Rest in peace my lady. Photo Julià Bretos.