Mort d'Isabel Bolet

Death of Isabel Bolet

La Vanguardia de l'11 setembre 1888. Trobat per Cristina Brossa.
La Vanguardia of September 11, 1888. Found by Cristina Brossa.
La Vanguardia del 22 de setembre 1888. Trobat per Cristina Brossa.
La Vanguardia of September 22, 1888. Found by Cristina Brossa.
Llibre índex del registre de defunció d'Isabel Bolet. Foto Julià Bretos.
Index book of the death registry of Isabel Bolet. Photo Julià Bretos.
Registre de defunció d'Isabel Bolet. Trobat per Julià Bretos.
Death register of Isabel Bolet. Found by Julià Bretos.
Registre d'Últimes Voluntats d'Isabel Bolet. Trobat per Julià Bretos.
Last Wills Registry of Isabel Bolet. Found by Julià Bretos.