Vida d'Isabel Bolet

Life of Isabel Bolet

Carrer Sant Sebastià 15 de Vilanova. Foto: Julià Bretos .
Sant Sebastià 15 street in Vilanova. Photo: Julià Bretos.

Les noces es van celebrar a Roma per poders el 23 de novembre 1861 i ratificada dies més tard, el 2 de desembre, a Vilanova.

The wedding was celebrated in Rome by ‘poderes’ on November 23, 1861 and ratified days later, on December 2, in Vilanova.

La parella eren cosins entre ells.
The couple were cousins to each other.
Registre de noces. Trobat per Violant.
Wedding registry. Found by Violant.
Església de Sant Agostino a Roma.
Church of San Agostino in Rome.
Església de Sant Antoni Abat a Vilanova. Foto Julià Bretos.
Church of Sant Antoni Abat in Vilanova. Photo Julià Bretos.
Padró de Vilanova de 1873 d'Ignasi Marquès. Trobat per Violant.
Vilanova Register of 1873 by Ignasi Marquès. Found by Violant.
Padró de Vilanova de 1873 d'Isabel Bolet i germana. Trobat per Violant.
Register of Vilanova of 1873 of Isabel Bolet and sister. Found by Violant.
Carrer Major 38 de Vilanova. Foto: Julià Bretos
Calle Major 38 in Vilanova. Photo: Julià Bretos
Carrer Major 38 de Vilanova. Foto: Julià Bretos
Calle Major 38 in Vilanova. Photo: Julià Bretos
Una de les cases de el fons correspon a la residència d'Isabel Bolet i marit, a una iniciàtica plaça Catalunya i un inexistent El Corte Inglés.
One of the houses in the background corresponds to the residence of Isabel Bolet and her husband, an initiatory Plaza Catalunya and a nonexistent El Corte Inglés.
Donació de 8 reals d'Isabel Bonet a la Sagrada Família publicada a 'El Propagador'. Trobat per Julià Bretos.
Donation of 8 reales from Isabel Bonet to the Sagrada Familia published in ‘El Propagador’. Found by Julià Bretos.
Acta de la Casa d'Empara de setembre 21 1888. Trobat per Violant.
Minutes of the Casa d’Empara of September 21, 1888. Found by Violant.