Creació de l'Associació de Sant Josep

L'Associació de Sant Josep, llavor de la Sagrada Família, es crea com a resposta del bisbe Pantaleón Monterrat a la carta en la qual es sol·licita la seva aprovació canònica:

Descàrrega de tota la carta

Transcripció de la carta de sol·licitud de l'aprovació

I aquesta és la resposta amb l'aprovació, amb la que queda sota el mantell i protecció del bisbat.

Transcripció de la carta d'aprovació

L'aprovació canònica es fa constar a la portada de la revista de l'Associació de Sant Josep: amb els auspicis de l'bisbe.

A partir d'aquest moment no es coneix cap altre document oficial de creació, constitució, junta de govern ni estatuts.