Vida professional

Consultor de negoci i tecnològic

Conèixer l'activitat de l'empresa i el seu estat ens permet prendre millors decisions.

Fins i tot les empreses més petites generen cada dia i hora centenars i milers de dades: assentaments comptables, comandes, factures, ordres de fabricació, trucades telefòniques...

Aquesta informació un cop consolidada i processada es presenta en forma d'indicadors i informes oferint el coneixement necessari per gestionar millor l'empresa.

Això és el business intelligence, eines que fa tres dècades són usades per les grans empreses i ara a l'abast de petites i mitjanes.

I això és el que he fet durant mitja vida: informes, indicadors, quadres de comandament...

Professor universitari i cicles mitjà i superior

Poques coses hi ha tan satisfactòries com ensenyar els secrets de la informàtica i del business intelligence. De vegades a la Universitat, ara en cicles mitjans i superiors, tot extraordinari.

Alguns en diuen adoctrinar, els més capolls, jo en dic gaudir.

Gaudeixo, visc i pateixo amb els meus alumnes: els adoro.

Julià Bretos i Saldaña

Email: julia@jbretos.com